Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Врање“ Врање

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Варденик“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Соборшница“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Кијевац“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Врла“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Прешево“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Карпина“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Кукавица III“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Гранична шума“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Боровик“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Петрова гора“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Клисура“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Кукавица II“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Божица“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јужна Морава“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Рујан“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Трновачка река“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Босилеград“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Драговиштица“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Зарбинска река“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Кукавица I“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Копиљак-Крушкар“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Дупило“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Трговиште“ (2015-2024)