Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Ужице“ Ужице

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Букови“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јелова гора“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Шарган“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Голубац-Дубовац“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Добрачко-Латвичке шуме“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Шупља јела“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Торник“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Чавловац“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Муртеница“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Смишаљ“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Семегњевска гора“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Инвентар пожешких шума“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Маљен-Ридови“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за „Јеље-Тавник“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Венац-Благаја“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Креманске косе“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Мокра гора-Пањак“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Мокра гора-Кршање“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Борова глава“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Бела земља“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Шљивовица“ (2016-2025)