Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Топлица“ Куршумлија

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Бабица“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Добри до“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Видојевица“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Слепи Јелак“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Равна планина“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Пролом“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Луковске шуме“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Мали Јастребац“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Ранковица“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Велики Јастребац-Прокупачки“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Алиловица“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Велики Јастребац-Блачки I“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Велики Јастребац-Блачки II“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Рударе“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Радан-Арбанашка“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Соколовица“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јаворац“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Пасјача“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Шумата“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Сагоњевска црна чука“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Дуги део-Бањска црна чука“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Краваре“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Ргајске планине“ (2018-2027)