Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Шума“ Лесковац

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Кукавица-Зеленград“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Петрова гора-Соколов вис“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Кукавица-Накривањ“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Горња Јабланица“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Радевачка чесма“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Веља глава-Копиљак“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Зајчевац-Ајкобила-Шајић“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Букова глава-Чобанац“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Свети Јован“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Доња Власина“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Горња Власина“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Шиловачке шуме“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Барнос-Видњиште“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Кукавица-Слатина“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Острозуб“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Качер“ (2021-2030)