Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Ниш“ Ниш

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Селичевица-Коритник“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Каменички вис I“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Каменички вис II“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Сува планина-Ракош“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Сува планина-Три локве“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Буковик Алексиначки“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Буковик Мратиња“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Ртањ“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Сврљишко-Гулијанске планине“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Мали Јастребац I“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Липовачко-Црнобарске шуме“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Озрен-Лесковик“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Велики Јастребац“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Мали Јастребац II“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Сува планина I-Трем“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Шљивовачки Вис“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Рињска планина“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Девица“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Бабичка гора“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Обла глава“ (2016-2025)