Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Крагујевац“ Крагујевац

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Рудник II“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Рогот“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Букуља“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јешевац I“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јешевац II“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Рудник I“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Котленик“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Вујан-Рожањ“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Сувобор“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Рајац-Острвица“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Бешњаја“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Гружанско-Лепеничко-Јасеничке шуме“ (2019-2028)