Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Валкалуци-Некудово“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јаворак“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Барбушина“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јабланичке шуме“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Буљанско-Забрешке шуме“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Сењско-Стубичке шуме“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јухор I“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јухор II“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Левачке шуме-Царина“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Троглан баре“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Игришта-Текућа бара“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Склопови-Соколица“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Деспотовачке шуме“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јелова коса“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Бељаничка река – Злотска река“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Винатовача-Вртачеље“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Сладајска бучина-Речке“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Клочаница“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Честобродица“ (2018-2027)