Заштита шума од пожара

Шумски пожари изазивају највеће еколошке и економске катастрофе које могу да задесе шумске екосистеме, а представљају веома озбиљан и увек актуелан друштвени, привредни и еколошки проблем.

Шумски пожари претварају читаве пределе у пустош, уништавају биодиверзитет имају негативне последице на животну средину читавих подручја наносећи непроцењиво велику штету.

Статистика алармантно упозорава да је човек у преко 95% случајева узрочник појаве шумских пожара. Нехат и непажња су најчешћи узрочник изазивања шумских пожара.

Спроводећи превентивне мере заштите шума од пожара, ЈП „Србијашуме“ посебну пажњу усмерава на изградњу водозахвата и осматрачница, као и одржавање постојећих и изградњу нових противпожарних пруга, које имају незаменљиву улогу у превенцији, али и обезбеђивању брзе реакције и доступности приликом акције гашења шумских пожара.

У циљу превенције сваке године ЈП „Србијашуме“ едукује локално становништво и врши се апел путем медија на повећану пажњу и опрезност становништва када су у питању шумски пожари, а у критичним периодима ЈП „Србијашуме“ спроводи и активна и пасивна дежурства у циљу превенције и ране детекције пожара.