Šumski fond

Srbija se smatra srednje šumovitom zemljom. Prema Nacionalnoj inventuri šuma Republike Srbije iz 2009. godine ukupna površina šuma u Srbiji iznosi 2.252.400 ha, što je 29,1% od ukupne površine teritorije Srbije. Od toga u državnom vlasništvu je 1.194.000 ha ili 53%, a u privatnom vlasništvu 1.058.400 ha ili 47%.

Šumovitost Srbije (29,1%) je bliska svetskoj koja iznosi 30%, a znatno je niža od evropske koja dostiže 46%. Šumovitost u Srbiji je približna sa šumovitošću Rumunije (28,0%), Španije (28,8%), Francuske i Grčke (27,9%). Uvećanje šumovitosti u odnosu na referentnu 1979. godinu iznosi 5,2%, što je svakako imalo pozitivan uticaj na stanje i kvalitet životne sredine u celini. Površina šuma u Srbiji odnosu na broj stanovnika iznosi 0,3 ha po stanovniku.

JP „Srbijašume“ gazduje državnim šumama i šumskim zemljištem na ukupnoj površini 890.654,78 ha (stanje šumskog fonda na dan 01.01.2019. godine) i obavlja stručno – savetodavne poslove u šumama sopstvenika na površini 1.223.622 ha, koja obuhvata oko 3,5 miliona katastarskih parcela i oko 1.000.000 vlasnika.

Podaci o šumskom fondu za JP „Srbijašume“

1. Površina državnih šuma kojom gazduje JP „Srbijašume“

Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha) Neobraslo zemljište (ha) Ukupno (ha)
767.850,96 122.803,82 890.654,78
86% 14% 100%

 

2. Struktura površine pod šumom – obrasle površine

Visoke prirodne šume 299.478,37 ha 39%
Visoke veštački podignute šume 100.608,03 ha 13%
Izdanačke šume 258.915,26 ha 34%
Lisnik 2,65 ha 0%
Šikare 41.951,04 ha 5%
Šibljaci 67.099,98 ha 9%
Ukupno: 768.055,33 ha 100%

 

3. Zapremina državnih šuma kojom gazduje JP „Srbijašume“

Visoke prirodne šume 78.873.712,5 m3 263,4 m3/ha 61%
Visoke veštački podignute šume 14.674.327,8 m3 145,9 m3/ha 11%
Izdanačke šume 36.554.863,0 m3 233,8 m3/ha 28%
Lisnik 604,3 m3 141,2 m3/ha 0%
Šikare 551,6 m3 228,0 m3/ha 0%
Šibljaci
Ukupno: 130.104.059,2 m3 169,4 m3/ha 100%

 

4. Zapreminski prirast u državnim šumama kojim gazduje JP „Srbijašume“

Visoke prirodne šume 1.746.522,7 m3 5,8 m3/ha 50%
Visoke veštački podignute šume 683.344,7 m3 6,8 m3/ha 20%
Izdanačke šume 1.029.220,0 m3 4,0 m3/ha 30%
Lisnik 15,6 m3 5,9 m3/ha 0%
Šikare 6,0 m3 0,0 m3/ha 0%
Šibljaci
Ukupno: 3.459.109,0 m3 4,5 m3/ha 100%

*stanje šumskog fonda na dan 01.01.2019. godine