Šumski fond

Srbija se smatra srednje šumovitom zemljom. Prema Nacionalnoj inventuri šuma Republike Srbije iz 2009. godine ukupna površina šuma u Srbiji iznosi 2.252.400 ha, što je 29,1% od ukupne površine teritorije Srbije. Od toga u državnom vlasništvu je 1.194.000 ha ili 53%, a u privatnom vlasništvu 1.058.400 ha ili 47%.

Šumovitost Srbije (29,1%) je bliska svetskoj koja iznosi 30%, a znatno je niža od evropske koja dostiže 46%. Šumovitost u Srbiji je približna sa šumovitošću Rumunije (28,0%), Španije (28,8%), Francuske i Grčke (27,9%). Uvećanje šumovitosti u odnosu na referentnu 1979. godinu iznosi 5,2%, što je svakako imalo pozitivan uticaj na stanje i kvalitet životne sredine u celini. Površina šuma u Srbiji odnosu na broj stanovnika iznosi 0,3 ha po stanovniku.

JP „Srbijašume“ gazduje državnim šumama i šumskim zemljištem na ukupnoj površini 892.073,43 ha (stanje šumskog fonda na dan 01.01.2020. godine) i obavlja stručno – savetodavne poslove u šumama sopstvenika na površini 1.223.627 ha, koja obuhvata oko 3,5 miliona katastarskih parcela i oko 1.000.000 vlasnika.

Podaci o šumskom fondu za JP „Srbijašume“

1. Površina državnih šuma kojom gazduje JP „Srbijašume“

Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha)Neobraslo zemljište (ha)Ukupno (ha)
769.932,26122.141,17892.073,43
86%14%100%

 

2. Struktura površine pod šumom – obrasle površine

Visoke prirodne šume299.301,70 ha39%
Visoke veštački podignute šume98.948,24 ha13%
Izdanačke šume262.020,12 ha34%
Lisnik2,65 ha0%
Šikare42.581,68 ha5%
Šibljaci67.284,05 ha9%
Ukupno: 770.138,44 ha100%

 

3. Zapremina državnih šuma kojom gazduje JP „Srbijašume“

Visoke prirodne šume78.740.814,2 m3263,1 m3/ha61%
Visoke veštački podignute šume15.112.574,2 m3152,7 m3/ha11%
Izdanačke šume37.316.801,0 m3142,4 m3/ha28%
Lisnik604,3 m30,0 m3/ha0%
Šikare275,2 m30,0 m3/ha0%
Šibljaci
Ukupno: 131.171.068,7 m3170,3 m3/ha100%

 

4. Zapreminski prirast u državnim šumama kojim gazduje JP „Srbijašume“

Visoke prirodne šume1.737.704,6 m35,8 m3/ha50%
Visoke veštački podignute šume690.956,6 m37,0 m3/ha20%
Izdanačke šume1.044.224,2 m34,0 m3/ha30%
Lisnik15,6 m35,9 m3/ha0%
Šikare3,2 m30,0 m3/ha0%
Šibljaci
Ukupno: 3.472.904,2 m34,5 m3/ha100%

*stanje šumskog fonda na dan 01.01.2019. godine