Planiranje gazdovanje šumama

Planiranje gazdovanja šumama predstavlja šumarsku disciplinu, odnosno skup usaglašenih aktivnosti, koji se izvršavaju uz primenu određene metodologije za prikupljanje i obradu podataka, a u svrhu izrade planova gazdovanja šumama (plan razvoja šumske oblasti, osnova gazdovanja šumama i program gazdovanja šumama za šume sopstvenika – fizičkih lica).

Osnovna jedinica planiranja je gazdinska jedinica, za koju se izrađuje osnova gazdovanja šumama, koja predstavlja osnovni planski dokument u šumarstvu. Prosečna veličina gazdinske jedinice je između 2.000 – 3.000 ha (maksimalno do 5.000 ha) u zavisnosti od rasprostranjenja šuma i šumskog zemljišta i uslova gazdovanja šumama. Gazdinska jedinica se deli na slivove, slivovi na odeljenja i odeljenja na odseke ili sastojine.

U okviru Javnog preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ nalazi se 346 gazdinskih jedinica, prosečne veličine 2.574 ha. Za svaku gazdinsku jedinicu postoji važeća osnova gazdovanja šumama sa rokom važnosti od 10 godina. Na nivou Preduzeća u proseku se godišnje izradi 34-35 novih osnova gazdovanja šumama, što podrazumeva izdvajanje i premer sastojina na oko 80.000 – 90.000 ha.


Izvodi iz Osnova gazdovanja šumama