Šumski putevi i vlake

Šumski putevi predstavljaju uslov za racionalno, ekonomično i integralno gazdovanje šumama. Oni služe za transport drvnih sortimenta i ostalih proizvoda šume, kao i za izvođenje bioloških mera i mera zaštite u šumi protiv požara. Osim za potrebe šumarstva koriste se i za odvijanje javnog saobraćaja, tj. za zadovoljavanje potreba celokupne privrede i stanovništva u ruralnim područjima. Njihova izgradnja utiče privredni i kulturni razvoj naselja u brdsko-planinskim regionima, što omogućava njihov ruralni razvoj.

Šumski putevi su osnovna sredstva Preduzeća i ulaganje u njihovu izgradnju ima karakter investi­cija. Dugoročni strateški cilj Preduzeća u oblasti investiranja u šumske puteve kroz delatnost njihove izgradnje je dostizanje optimalne otvorenosti šuma u svim delovima Preduzeća, uz pravilno i ekonomično raspoređivanje putnih pravaca u prostoru, u smislu upotrebljivosti šumskih puteva za obavljanje poslova gazdovanja šumama.

Prioriteti Preduzeća u ovoj oblasti su:

  1. izrada jedinstvenog katastra (evidencije) šumskih puteva – pregled položaja šumskih puteva u prostoru, od­nosno, otvorenost kompleksa državnih šuma i šumskih zemljišta i njihova povezanost sa mrežom javnih puteva;
  2. povećanje investicionih ulaganja u šumske puteve, koje je u skladu sa planiranim obimom povećanja poslova gazdovanja šumama na godišnjem nivou;
  3. povećanje ulaganja u održavanje šumskih puteva – održavanje i sanaciju uobičajenih godišnjih oštećenja usled dejstva atmosferilija i intenzivnog saobraćaja.

Za obavljanje poslova privlačenja drveta u okviru tehnološkog procesa korišćenja šuma neophodne su šumske vlake. Izgradnja šum­skih vlaka u smislu gradnje novih i održavanja postojećih šumskih vlaka predstavlja direktan trošak proizvodnje Preduzeća.