Mehanizacija

Mehanizacija u šumarstvu je neophodna za postizanje optimalne otvorenosti šuma (izgradnja, rekonstrukcija i održavanje šumskih puteva i vlaka), kao i za seču i izradu, privlačenje i transport drvnih sortimenata.

Ulaganja u inoviranje mehanizacije i opreme za radove u šumarstvu je osnovno opredeljenje Preduzeća. Intenzivno investiranje u nabavku novih građevinskih mašina u poslednjih nekoliko godina rezultiralo je smanjenjem troškova održavanja i povećanjem učešća vlastite mehanizacije u izvođenju neophodnih radova.

Preduzeće planira da i u narednom periodu investira u nabavku mehanizacije i opreme, sve do dostizanja optimalne opremljenosti, kada će nastaviti da nabavlja iste samo za zamenu dotrajalih i tehnološki prevaziđenih mehanizama.