Baštenski stolovi i klupe

Garnitura tip 1

Dimenzije: dužina do 2 m, širina do 1 m.

Vrsta drveta: borove oblice, čamovina.

Karakteristike: osnova stola i klupa je izrađena od borovih oblica; sedalni i nasloni delovi klupa, kao i ploča stola su izrađeni od čamovine; po želji kupca, garnitura se isporučuje nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna; po želji kupca, ploča stola može biti kompaktna (bez razmaka između elemenata) ili sa razmaknutim elementima; garnitura se može isporučiti i u elementima (nesastavljena); pored dve klupe, mogu se naručiti 1 ili 2 stolice.

Garnitura tip 2

Dimenzije: dužina do 2 m, širina do 1 m.

Vrsta drveta: borovina.

Karakteristike: osnova stola i klupa je izrađena od borovih oblica, sedalni deo i nasloni klupa, kao i ploča stola od poluoblica; po želji kupca, garnitura se isporučuje nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna; po želji kupca, ploča stola može biti kompaktna (bez razmaka između elemenata) ili sa razmaknutim elementima; garnitura se može isporučiti i u elementima (nesastavljena); pored dve klupe, mogu se naručiti 1 ili 2 stolice.

Klupa na betonskom postolju
Dimenzije: dužina do 2 m, širina do 0,4 m.

Vrsta drveta: borovina, hrastovina, čamovina.

Karakteristike: betonsko postolje je izrađeno od kvalitetnog betona i ankeriše se u podlogu betoniranjem dubine do 20 cm; elementi za klupu su izrađeni od borovine, čamovine ili hrastovine; klupa se isporučuje u elementima (nesastavljena); drveni elementi za klupu mogu biti isporučeni nepremazani ili premazani u boji koja nam je dostupna.

Klupa sa naslonom
Dimenzije: dužina do 2 m, širina do 0,4 m.

Vrsta drveta: borovina, čamovina.

Karakteristike: osnova klupe je izrađena od borovine, a sedalni i nasloni deo od čamovine; može se isporučiti u elementima ili sastavljena; klupa može biti isporučena nepremazana ili premazana u boji koja nam je dostupna; deo osnove klupe koji se nalazi na prelazu između podloge (zemlje ili betona) je zaštićen bitulitom.

Sve informacije o proizvodima možete dobiti na telefon 031 3516 133, gazuzice@open.telekom.rs, rjobradadrveta@gmail.com