Баштенски столови и клупе

Гарнитура тип 1

Димензије: дужина до 2 м, ширина до 1 м.

Врста дрвета: борове облице, чамовина.

Карактеристике: основа стола и клупа је израђена од борових облица; седални и наслони делови клупа, као и плоча стола су израђени од чамовине; по жељи купца, гарнитура се испоручује непремазана или премазана у боји која нам је доступна; по жељи купца, плоча стола може бити компактна (без размака између елемената) или са размакнутим елементима; гарнитура се може испоручити и у елементима (несастављена); поред две клупе, могу се наручити 1 или 2 столице.

Гарнитура тип 2

Димензије: дужина до 2 м, ширина до 1 м.

Врста дрвета: боровина.

Карактеристике: основа стола и клупа је израђена од борових облица, седални део и наслони клупа, као и плоча стола од полуоблица; по жељи купца, гарнитура се испоручује непремазана или премазана у боји која нам је доступна; по жељи купца, плоча стола може бити компактна (без размака између елемената) или са размакнутим елементима; гарнитура се може испоручити и у елементима (несастављена); поред две клупе, могу се наручити 1 или 2 столице.

Клупа на бетонском постољу
Димензије: дужина до 2 м, ширина до 0,4 м.

Врста дрвета: боровина, храстовина, чамовина.

Карактеристике: бетонско постоље је израђено од квалитетног бетона и анкерише се у подлогу бетонирањем дубине до 20 цм; елементи за клупу су израђени од боровине, чамовине или храстовине; клупа се испоручује у елементима (несастављена); дрвени елементи за клупу могу бити испоручени непремазани или премазани у боји која нам је доступна.

Клупа са наслоном
Димензије: дужина до 2 м, ширина до 0,4 м.

Врста дрвета: боровина, чамовина.

Карактеристике: основа клупе је израђена од боровине, а седални и наслони део од чамовине; може се испоручити у елементима или састављена; клупа може бити испоручена непремазана или премазана у боји која нам је доступна; део основе клупе који се налази на прелазу између подлоге (земље или бетона) је заштићен битулитом.

Све информације о производима можете добити на телефон 031 3516 133, gazuzice@open.telekom.rs, rjobradadrveta@gmail.com