Apel: Opasnost od šumskih požara!

S obzirom na pojavu izrazito sušnog perioda, kao i na najavu nadolazećeg toplotnog talasa, neophodno je da svi posebnu pažnju posvetimo opasnosti od pojave šumskih požara.

Molimo sve da se u prirodi ponašaju odgovorno i savesno.

Koristimo priliku da još jednom apelujemo na građane da ne lože vatru u blizini šume, ne bacaju opuške, kao i da ne pale korov, biljni i drugi materijal na poljoprivrednom zemljištu.

Poslušajte i pogledajte pažljivo!