ШГ „Столови“ Краљево

Шумско газдинство „Столови“ Краљево

Индустријска 28, 36000 Краљево
Teлефон: 036 392 963, 036 392 964
Факс: 036 311 681
e-mail: sgkraljevo@srbijasume.rs

Директор газдинства: Драган Рељић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Столови“ је организационо подељено на 3 шумске управе и 2 радне јединице. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 4 заштићена подручја, 2 ловишта, 1 рибарско подручје и 1 Репроцентар за производњу млађи аутохтоних врста рибе.

Основни подаци за шумско газдинство за 2023. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 48.062,93
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 38.932,63
3. Укупна дрвна запремина (m3) 6.751.352,9
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 173,4
5. Укупан запремински прираст (m3) 194.951,8
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 5,0
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.114.876,7
8. План производње дрвне запремине (m3) 80.259
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 30.252
ШУ Краљево

Доситејева 13б, Краљево
Tелефон: 036 319 540

ШУ Богутовац

Богутовац бб, Богутовац
Tелефон: 036 826 006

ШУ Ушће

7. јули 4, Ушће
Teлефон: 036 543 011

Основни подаци за шумске управе за 2023. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Краљево 16.667,00 2.922.937,7 175,4 81.691,5 4,9 478.404,4
Богутовац 9.528,32 1.470.701,1 154,4 37.722,0 4,0 206.705,3
Ушће 12.737,31 2.357.714,2 185,1 75.538,3 5,9 429.767,0

РЈ за грађевинарство и изградњу путева

Индустријска 28, Краљево
Tелефон: 036 392 963, 036 392 964

РЈ Расадничка производња

Излетничка
Телефон: 036 371 426