ŠG „Šuma“ Leskovac

Šumsko gazdinstvo „Šuma“ Leskovac

Deligradska 1, 16000 Leskovac
Telefon: 016 243 034, 016 213 593
Faks: 016 255 947
e-mail: sgleskovac@srbijasume.rs

Direktor gazdinstva: 

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Šuma“ je organizaciono podeljeno na 6 šumskih uprava. U sastavu šumskog gazdinstva nalazi se 1 rasadnik, 1 zaštićeno područje, 2 lovišta i 1 ribarsko područje.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2020. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha)39.955,04
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha)37.657,48
3. Ukupna drvna zapremina (m3)7.366.280,0
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha)195,6
5. Ukupan zapreminski prirast (m3)189.657,7
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)5,0
7. Planirani prinos za 10 godina (m3)1.200.212,5
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3)97.636
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha)107.975
ŠU Vučje

Vučje
Telefon: 016 885 132

ŠU Predejane

Predejane
Telefon: 016 836 124

ŠU Vlasotince

Vlasotince
Telefon: 016 871 113

ŠU Medveđa

Medveđa
Telefon: 016 891 040

ŠU Lebane

Lebane
Telefon: 016 843 517

ŠU Crna Trava

Crna Trava
Telefon: 016 811 152

Osnovni podaci za šumske uprave za 2020. godinu

NazivPovršina (ha)Zapremina (m3)Prosečna drvna zapremina (m3/ha)Zapreminski prirast (m3)Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)Prinos za 10 godina (m3)
Vučje6.087,821.598.736,2262,639.403,16,5257.263,1
Predejane7.450,731.731.259,0232,442.143,25,7271.061,8
Vlasotince4.175,50618.613,4148,219.395,74,674.472,9
Medveđa6.623,60929.073,8140,324.234,23,7217.044,0
Lebane5.704,181.049.139,2183,926.945,04,7200.408,0
Crna Trava7.615,651.439.458,4189,037.536,54,9179.962,8