ШГ „Шума“ Лесковац

Шумско газдинство „Шума“ Лесковац

Делиградска 1, 16000 Лесковац
Teлефон: 016 243 068
Факс: 016 255 947
e-mail: sgleskovac@srbijasume.rs

Директор газдинства: Саша Коцић, дипл. инж. шум.

Организација шумског газдинства

Шумско газдинство „Шума“ је организационо подељено на 6 шумских управа. У саставу шумског газдинства налази се 1 расадник, 1 заштићено подручје, 2 ловишта и 1 рибарско подручје.

Основни подаци за шумско газдинство за 2024. годину

1. Укупна површина – обрасло и необрасло земљиште (ha) 40.094,78
2. Површина под шумом – обрасло земљиште (ha) 37.958,97
3. Укупна дрвна запремина (m3) 7.684.485,5
4. Просечна дрвна запремина (m3/ha) 202,4
5. Укупан запремински прираст (m3) 197.185,6
6. Просечан запремински прираст (m3/ha) 5,2
7. Планирани принос за 10 година (m3) 1.249.809,1
8. План производње дрвне запремине (m3) 97.747
9. Стручно-саветодавни послови у шумама сопственика/физичких лица (ha) 107.975
ШУ Вучје

Вучје, ул. Косте Стаменковића бб
Teлефон: 016 34 27 132

ШУ Предејане

Предејане, ул. др Томе Стаменковића бр. 10
Teлефон: 016 34 06 124

ШУ Власотинце

Власотинце, ул. Орашачки пут бб
Teлефон: 016 875 113

ШУ Медвеђа

Медвеђа, ул. Јабланичка бр. 103
Teлефон: 016 891 040

ШУ Лебане

Лебане, ул. Цара Душана бр. 74
Teлефон: 016 843 517

ШУ Црна Трава

Црна Трава, Црна Трава бб
Teлефон: 016 811 152

Основни подаци за шумске управе за 2024. годину

Назив Површина (ha) Запремина (m3) Просечна дрвна запремина (m3/ha) Запремински прираст (m3) Просечан запремински прираст (m3/ha) Принос за 10 година (m3)
Вучје 6.617,72 1.640.852,0 247,9 41.125,2 6,2 272.929,3
Предејане 7.834,74 1.866.442,8 238,2 44.139,0 5,6 287.306,9
Власотинце 3.563,08 758.519,3 213,3 23.205,8 6,5 92.158,1
Медвеђа 6.623,60 929.073,9 140,3 24.234,2 3,7 217.044,0
Лебане 5.704,18 1.049.139,1 183,9 26.945,0 4,7 200.407,9
Црна Трава 7.615,65 1.439.458,5 189,0 37.536,5 4,9 179.962,9