ŠG „Šuma“ Leskovac

Šumsko gazdinstvo „Šuma“ Leskovac

Deligradska 1, 16000 Leskovac
Telefon: 016 243 034, 016 213 593
Faks: 016 255 947
e-mail: sgleskovac@srbijasume.rs

Direktor gazdinstva: Zoran Momić, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Šuma“ je organizaciono podeljeno na 6 šumskih uprava. U sastavu šumskog gazdinstva nalazi se 1 rasadnik, 1 zaštićeno područje, 2 lovišta i 1 ribarsko područje.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2019. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha) 39.980,71
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha) 37.059,91
3. Ukupna drvna zapremina (m3) 7.451.865,2
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha) 201,1
5. Ukupan zapreminski prirast (m3) 190.023,7
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) 5,1
7. Planirani prinos za 10 godina (m3) 1.057.339,0
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3) 96.633
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha) 107.975
ŠU Vučje

Vučje
Telefon: 016 885 132

ŠU Predejane

Predejane
Telefon: 016 836 124

ŠU Vlasotince

Vlasotince
Telefon: 016 871 113

ŠU Medveđa

Medveđa
Telefon: 016 891 040

ŠU Lebane

Lebane
Telefon: 016 843 517

ŠU Crna Trava

Crna Trava
Telefon: 016 811 152

Osnovni podaci za šumske uprave za 2019. godinu

Naziv Površina (ha) Zapremina (m3) Prosečna drvna zapremina (m3/ha) Zapreminski prirast (m3) Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) Prinos za 10 godina (m3)
Vučje 6.051,31 1.585.518,6 262,0 38.941,1 6,4 256.847,9
Predejane 7.450,73 1.731.259,0 232,4 42.143,2 5,7 271.061,8
Vlasotince 4.175,50 618.613,4 148,2 19.395,7 4,6 74.472,9
Medveđa 6.106,01 923.782,5 151,3 22.912,4 3,8 111.285,4
Lebane 5.660,71 1.153.233,2 203,7 29.094,8 5,1 163.708,3
Crna Trava 7.615,65 1.439.458,4 189,0 37.536,5 4,9 179.962,8