ŠG „Šumarstvo“ Raška

Šumsko gazdinstvo „Šumarstvo“ Raška

Miluna Ivanovića 9, 36350 Raška
Telefon: 036 736 252, 036 736 049
Faks: 036 736 252
e-mail: sgraska@srbijasume.rs

Direktor gazdinstva: Đuro Volarac, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Raška“ je organizaciono podeljeno na 3 šumske uprave i 1 radnu jedinicu. U sastavu šumskog gazdinstva nalaze se 2 zaštićena područja, 2 lovišta i 1 ribarsko područje.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2020. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha)67.624,04
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha)52.491,51
3. Ukupna drvna zapremina (m3)6.259.671,8
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha)119,3
5. Ukupan zapreminski prirast (m3)192.039,3
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)3,7
7. Planirani prinos za 10 godina (m3)753.534,0
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3)69.025
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha)47.383
ŠU Tutin

JNA bb, Tutin
Telefon: 020 811 507

ŠU Novi Pazar

7. jula 46, Novi Pazar
Telefon: 020 313 533

ŠU Raška

Miluna Ivanovića 9, Raška
Telefon: 036 736 767

Osnovni podaci za šumske uprave za 2020. godinu

NazivPovršina (ha)Zapremina (m3)Prosečna drvna zapremina (m3/ha)Zapreminski prirast (m3)Prosečan zapreminski prirast (m3/ha)Prinos za 10 godina (m3)
Tutin27.074,993.464.557,6128,0103.745,83,8395.663,0
Novi Pazar12.609,961.284.915,6101,941.532,83,3150.002,0
Raška12.806,561.510.198,6117,946.760,73,7207.869,0

Park prirode „Golija“ i Rezervat biosfere „Golija-Studenica“

Miluna Ivanovića 9, Raška
Telefon: 036 736 767