ŠG „Šumarstvo“ Raška

Šumsko gazdinstvo „Šumarstvo“ Raška

Miluna Ivanovića 9, 36350 Raška
Telefon: 036 736 252, 036 736 049
Faks: 036 736 252
e-mail: sgraska@srbijasume.rs

Direktor gazdinstva: Đuro Volarac, dipl. inž. šum.

Organizacija šumskog gazdinstva

Šumsko gazdinstvo „Raška“ je organizaciono podeljeno na 3 šumske uprave i 1 radnu jedinicu. U sastavu šumskog gazdinstva nalaze se 2 zaštićena područja, 2 lovišta i 1 ribarsko područje.

Osnovni podaci za šumsko gazdinstvo za 2019. godinu

1. Ukupna površina – obraslo i neobraslo zemljište (ha) 67.621,81
2. Površina pod šumom – obraslo zemljište (ha) 52.351,49
3. Ukupna drvna zapremina (m3) 6.205.741,8
4. Prosečna drvna zapremina (m3/ha) 118,5
5. Ukupan zapreminski prirast (m3) 189.250,9
6. Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) 3,6
7. Planirani prinos za 10 godina (m3) 720.219,8
8. Plan proizvodnje drvne zapremine (m3) 67.130
9. Stručno-savetodavni poslovi u šumama sopstvenika/fizičkih lica (ha) 47.383
ŠU Tutin

JNA bb, Tutin
Telefon: 020 811 507

ŠU Novi Pazar

7. jula 46, Novi Pazar
Telefon: 020 313 533

ŠU Raška

Miluna Ivanovića 9, Raška
Telefon: 036 736 767

Osnovni podaci za šumske uprave za 2019. godinu

Naziv Površina (ha) Zapremina (m3) Prosečna drvna zapremina (m3/ha) Zapreminski prirast (m3) Prosečan zapreminski prirast (m3/ha) Prinos za 10 godina (m3)
Tutin 27.026,09 3.445.301,8 127,5 102.500,8 3,8 377.573,3
Novi Pazar 12.518,84 1.250.241,4 99,9 39.989,4 3,2 134.777,5
Raška 12.806,56 1.510.198,6 117,9 46.760,7 3,7 207.869,0

Park prirode „Golija“ i Rezervat biosfere „Golija-Studenica“

Miluna Ivanovića 9, Raška
Telefon: 036 736 767