Datum licitacije: 27/08/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja osnovnih sredstava