ЈН бр. 78/2019 – набавка заштитних средстава за расаднике, за заштиту шума, пољопривредну производњу, ђубрива и супстрати за ШГ “Београд” Београд

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговор на питање понуђача

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештења о закљученим уговорима