ЈН бр. 106/2019 – набавка резервних делова са уградњом, одржавањем, поправком и сервисирањем за путничка, теренска и теретна возила и радне машине за ШГ “Шумарство” Рашка

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Одлука о додели уговора

Обавештења о закљученим уговорима