Светски дан шума 2019. у газдинствима ЈП “Србијашуме”

Светски дан шума 2019. у газдинствима ЈП “Србијашуме”

Овогодишња тема Светског дана шума била је “Шуме и едукација” а ЈП “Србијашуме” су овај дан обележиле бројним активностима. У Лозници у шумском газдинству “Борања”, Управа за шуме је поводом

Read More…

Фотографисање на Старој планини бесплатно када није у рекламне сврхе

Бројни штампани и електронски медији довели су своје читаоце, гледаоце и слушаоце у заблуду погрешно их информишући о Одлуци о накнадама за коришћење заштићеног подручја

Read More…

Управа за шуме обележила Дан шума у ШГ “Борања” Лозница

Светски дан шума на тему “Шуме и едукација” обележен је у организацији Управе за шуме у шумском газдинству “Борања” Лозница, делу Јавног предузећа “Србијашуме” на демонстрационим површинама на којима се

Read More…