Saradnja „Srbijašuma“ i „Šuma Srpske“

U Šumskom gazdinstvu „Maglić“ u Foči održan je dvodnevni susret rukovodstava „Srbijašuma“ i „Šuma Srpske“ u cilju razmene znanja i iskustava u gazdovanju šumama. Zaključeno je da je jedan od zajedničkih zadataka očuvanje Pančićeve omorike i to kroz projekat prekogranične saradnje koji je u toku i finansira se sredstvima EU.

„Cilj projekta je da se sačuva Pančićeva omorika na planini Tari u Srbiji i na području Višegrada u Srpskoj. Znamo da je ona veoma retka i samo se kod nas pojavljuje prirodno. To će biti jedan od načina da unapredimo našu saradnju“, rekao je Slaven Gojković, direktor „Šuma Srpske“.

VD direktor „Srbijašuma“ Igor Braunović navodi da je nakon susreta u Malom Zvorniku u junu, ovo uzvratna poseta kolegama u Republici Srpskoj.

„U Srbiji je slično stanje kao ovde, samo što je Srpska znatno bogatija šumom od nas. Klimatske promene, sušenje šuma, razne bolesti utiču na to da moramo da unapređujemo borbu za očuvanje šuma“ – rekao je Braunović.

Šumsko gazdinstvo „Maglić“ u Foči je organizaciono jedno od najuspešnijih u Republici Srpskoj i najbolji je primer integralnog gazdovanja šumama.