RP „Lazarev kanjon“

Ribarsko područje „Lazarev kanjon” ustanovljeno je na Lazarevoj reci u granicama Spomenika prirode „Lazarev kanjon”.

Xidrološki režim Lazareve reke ogleda se kroz pojavu vodotoka koji na svom uzdužnom profilu imaju različite režime funkcionisanja (stalni, periodski, povremeni), pojavu karstne izdani i podzemnog kretanja voda navelikim rastojanjima kao i fenomen isticanja podzemnih voda.

Kratak stalni tok Lazareve reke ne pogoduje formiranju stabilnih populacija ribljih vrsta. Ekosistem Lazareve reke zbog svojih prirodnih specifičnosti je veoma siromašan ribom, i nema ribolovni značaj. U cilju preventivne zaštite na Lazarevoj reci u granicama ribarskog područja „Lazarev kanjon” sprovedena je mera potpune zabrane ribolova.

Ribolov na Lazarevoj reci nije dozvoljen.