Дистрибутери дозвола за рекреативни риболов

Годишњу дозволу за рекреативни риболов лице купује у месту пребивалишта или боравишта, осим дозвола за риболов у заштићеном подручју.

Уплаћивање годишње чланарине НИЈЕ ОБАВЕЗНО и условљавање од стране дистрибутера за уплатoм исте, приликом куповине дозвола за рекреативни риболов, НИЈЕ ПОДРЖАНО ОД СТРАНЕ ЈП „СРБИЈАШУМЕ“.

Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
СРД

БЕОГРАД – ЗВЕЗДАРА

Краљице Марије бр. 57, Звездара 011/2403-309,
064/43-75-778
СРК „ВЕСЕЛИ РИБОЛОВАЦ“ Булевар Краља Александра бр. 493, Звездара 063/819-65-27,
069/001-01-61
ОПШТИНА ЗЕМУН
УСР „ЗЕМУН“ ЗЕМУН Кеј Ослобођења бб, Земун 011/316-85-75,
063/864-58-08
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
УСР „БСК“ БОРЧА Првог Маја бр. 47, Борча 011/3324-652,
065/8887-404
УСР ПТТ „СРБИЈА“- БЕОГРАД Таковска бр. 2, Београд 064/66-52-880
СРК „ПКБ ПАНЧЕВАЧКИ РИТ“ Падинска Скела бр. 61, Падинска Скела 064/300-86-02
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
СРД „ГАЛОВИЦА“ Булевар Зорана Ђинђића бр. 166, Нови Београд 064/220-52-49,

011/66-81-406

КСР „РИБОЛОВ“ др Ивана Рибара бр. 158 Нови Београд 060/371-38-40,

011/216-34-33

Трговинска радња FISH – HUNTERS Војвођанска бр. 46 Нови Београд 065/40-180-27
СУ „СПОРТ ЛЕДИНЕ“ Добојска бр. 27, Нови Београд 064/33-23-906
ЈП „Србијашуме“, Заштитна радионица и заштита на раду
„ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА“
Булевар Михајла Пупина бр. 113, Нови Београд 011/612-8304,

011/612-8306

ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
СИНДИКАТ СОЛИДАРНОСТ ГСП Књегиње Љубице бр. 29, Београд 060/57-00-190

060/57-00-949

СРД „Чекрк ГСП“ Кнегиње Љубице бр. 33/33 063/10-66-891,

011/33-06-785

ОПШТИНА РАКОВИЦА
УСР „ЛАБУД Љубомира Ивковића – Шуце бр. 23-25, локал 4, Раковица 063/830-55-64
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО БЕОГРАД Кнеза Милоша бр. 55, Београд 011/3611-618
ОПШТИНА СУРЧИН
СРК „ПЕРА БАБУШКА“ Прогарска ада бб, Прогар 064/856-30-39,

011/8427-230

КСР „КАРАШ“ Анђелка Чобановића бр. 24, Добановци 063/75-45-611

011/846-58-28

ОПШТИНА ВРАЧАР
ЈП „Србијашуме“, Заштитна радионица и заштита на раду

„ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА“

Његошева бр. 44 011/245-44-68
 Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА КЛАДОВО
Клуб спортских риболоваца „Дунав” (КСР „ДУНАВ“) Обилићева бб, 19320 Кладово

019/80-77-77,

063/41-61-69

Организација спортских риболоваца „Гиборт“ Обилићева бр. 4, 19320 Кладово

019/807-625,

064/83-62-282

Организација спортских риболоваца „Шаран“ Кеј Ослобођења бр. 4, 19323 Брза Паланка 064/83-62-218
Шумска управа Кладово Обилићева бр. 5, 19320 Кладово 019/801-611
ОПШТИНА НЕГОТИН
Општинска организација спортских риболоваца „Тимок“ Кнеза Михајла бр. 25, 19000 Неготин

019/545-856,

061/22-79-420

Шумска управа Неготин Генерала Галебате бр. 2, 19000 Неготин 019/548-088
ОПШТИНА БОР
Организација спортских риболоваца „Рудар“ Бор Моше Пијаде бр. 62, 19210 Бор 030/42-10-42
Клуб спортских риболоваца „ПОШТАР“ Краља Петра Првог бр. 16, 19210 Бор

030/04-43-333,

063/80-84-508

Шумска управа Бор Бошка Бухе бр. 10, 19210 Бор 030/425-570
Назив Адреса Контакт телефон
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ОСР „Смуђ“ Дринска бр. 5 065/321-4075
СРУ „Горња мала“ Косте Абрашевића бр. 95 064/276-7714
„Гроф МБМ“ Моше Пијаде бр. 52/7 012/542-460
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
ЈП „Србијашуме“ Моше Пијаде бр. 14, Пожаревац 012/211-327
ОПШТИНА ЖАБАРИ
УСР „Два шарана“ Мите Апотекара бб, Александровац 066/253-093
СУ „Смуђ2022“ Кнеза Милоша 70, Александровац 063/841-6593
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ
„Гроф МБМ“ Српских владара бр. 153 012/332-067
ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
ОСР „Ресава“ Радомира Бисића бр. 36 061/111-9246
УСР „Бистро“ Светог Саве бр. 14 063/815-5887
ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
ООСР „Горња Ресава“ Моравска бр. 22 065/470-7954
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
СРУ „Горњак“ 23. дивизије бр. 14, Крепољин 064/323-4818
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ЈП „Србијашуме“ Карађорђева бр. 24 030/581-276
ОПШТИНА КУЧЕВО
ООСР „Пек“ Вука Караџића бб 063/199-5577
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ
СТР „Рибо-лов“ Цара Лазара бб 065/674-6830
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
СРК „Риболовачка прича“ Војводе Путника бр. 2 064/444-3211
Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА НИШ
ОСР „НИШАВА“ Југ Богданова бр. 12, Ниш 018/45-11-270
Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНЕ: РАШКА, КРАЉЕВО И ИВАЊИЦА
ШГ „Шумарство“ Рашка Милутина Ивановића бр. 9, Рашка 036/736-252
ШГ „Голија“ Ивањица Вењамина Маринковића бр. 139, Ивањица 032/663-321
ШГ „Столови“ Краљево – ШУ Ушће Ушће 036/543-011
Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА ПИРОТ
ЈП „Србијашуме“ ШГ „Пирот“ Српских владара 6, Пирот 010/342-474 010/342-475
SZTR „Time“ Филипа Вишњића бр. 12, Ниш 065/431-4274
ОПШТИНА НИШ
УРР „Eco fishing“ Димитрија Леке бр. 71, Ниш 064/890-4200
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
УССР „Нишава – Сават“ Балканска бр. 15, Димитровград 060/020-1758
Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА ПИРОТ
ЈП „Србијашуме“ ШГ „Пирот“ Српских владара 6, Пирот 010/342-474 010/342-475
SZTR „Time“ Филипа Вишњића бр. 12, Ниш 065/431-4274
ОПШТИНА НИШ
УРР „Eco fishing“ Димитрија Леке бр. 71, Ниш 064/890-4200
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
УССР „Нишава – Сават“ Балканска бр. 15, Димитровград 060/020-1758
Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
ШУ Златибор Андрије Јевремовића бр. 12, Златибор 031/38-41-278
Назив Адреса Контакт телефон
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
УРР „Бистро“ Ратка Павловића бр. 261 064/858-7957
ОПШТИНА БОЈНИК
УРР „Подгора“ Стојана Љубића 9/9 063/1584-971
УСР „Пуста река“ Трг Слободе бб 063/8166-968
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ОСР „Јабланица“ Цара Душана бб 063/8811-180