Rad Informativnog centra JP „Srbijašume“ – kupovina ogrevnog drveta biće privremeno obustavljen

Rad Informativnog centra JP „Srbijašume“ – kupovina ogrevnog drveta biće privremeno obustavljen za upisivanje novih zainteresovanih fizičkih lica za kupovinu ogrevnog drveta, a sve dok se ne realizuje prodaja ili isporuče količine ogrevnog drveta za koje su se zainteresovana fizička lica prethodno upisala u spiskove.

Vreme kad će se ponovo aktivirati Informativni centar JP „Srbijašume“ – kupovina ogrevnog drveta biće naknadno objavljeno na zvaničnom sajtu Preduzeća.