Рад Информативног центра ЈП „Србијашуме“ – куповина огревног дрвета биће привремено обустављен

Рад Информативног центра ЈП „Србијашуме“ – куповина огревног дрвета биће привремено обустављен за уписивање нових заинтересованих физичких лица за куповину огревног дрвета, а све док се не реализује продаја или испоруче количине огревног дрвета за које су се заинтересована физичка лица претходно уписала у спискове.

Време кад ће се поново активирати Информативни центар ЈП „Србијашуме“ – куповина огревног дрвета биће накнадно објављено на званичном сајту Предузећа.