UNDP

На основу позива UNDP (Програм Уједињених нација за развој), Јавно предузеће „Србијашуме“ поднело је Пријаву пројекта за доделу малог гранта (број 13176/15.11.2013. године).

Пројекат
Унапређење финансирања и туристичких садржаја заштићених подручја чији је управљач ЈП „Србијашуме“ Београд

Трајање пројекта у месецима
10 (десет) месеци
Укупни трошкови пројекта (у USD)
32.214,91
Допринос подносица пројекта (у USD)
7.215,34
Износ који се тражи од UNDP пројекта (у USD)
24.999,57

Пројекат је израђен од стране Сектора за шумарство и заштиту животне средине и прихваћен је од стране UNDP о донацији (број 000743112/06/10.12.2013). Средства донације у износу од 25.000 $ користиће се за реализацију пројекта „Унапређење финансирања и туристичких садржаја заштићених подручја чији је управљач ЈП „Србијашуме“ Београд.

Стара планина – стаза „Дојкинци“

Стара планина – стаза „Сенокос“

Стара планина – стаза „Гостуша“

Стара планина – стаза „Топли До-Миџор-Бабин Зуб“

Стара планина – стаза „Топли До-Водопади“