Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Тупижница“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Боговина I“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Боговина II“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јужни Кучај II“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Честобродица“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Каменичка река I“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Беле воде“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Цветановац“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Мироч“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Марков камен-Мечји врх“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Црни врх-Купиново“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Алија-Буково-Вратна“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Гари-Велики врх“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Дели Јован I“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Дели Јован II“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Малиник I“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Штрбачко корито“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Шашка-Студена-Селачка река“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Заглавак I“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Тресибаба“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Заглавак II“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Вршка чука-Баба Јона-Трећи врх“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Подвршко-Каменичке шуме“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Бољетин-Пецка бара“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Бабин зуб-Орлов камен-Голаш“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Злотске шуме“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Дубашница“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Малиник II“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Ртањ“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Стол“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Расовати камен“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јужни Кучај III“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Каменичка река II“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Црни врх II“ (2021-2030)