Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ “Тимочке шуме” Бољевац

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ “Тупижница” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Боговина I” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Боговина II” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јужни Кучај II” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Честобродица” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Каменичка река I” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Беле воде” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Цветановац” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Мироч” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Марков камен-Мечји врх” (2010-2019)

Извод из ОГШ за ГЈ “Црни врх-Купиново” (2010-2019)

Извод из ОГШ за ГЈ “Алија-Буково-Вратна” (2010-2019)

Извод из ОГШ за ГЈ “Гари-Велики врх” (2011-2020)

Извод из ОГШ за ГЈ “Дели Јован II” (2010-2019)

Извод из ОГШ за ГЈ “Дели Јован I” (2010-2019)

Извод из ОГШ за ГЈ “Малиник I” (2011-2020)

Извод из ОГШ за ГЈ “Штрбачко корито” (2011-2020)

Извод из ОГШ за ГЈ “Црни врх II” (2011-2020)

Извод из ОГШ за ГЈ “Шашка-Студена-Селачка река” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Заглавак I” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Тресибаба” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Заглавак II” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Вршка чука-Баба Јона-Трећи врх” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Подвршко-Каменичке шуме” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Бољетин-Пецка бара” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Бабин зуб-Орлов камен-Голаш” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Злотске шуме” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Дубашница” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Малиник II” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Ртањ” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Стол” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Расовати камен” (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јужни Кучај III” (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ “Каменичка река II” (2016-2025)