Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ „Голија“ Ивањица

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ „Цмиљевац-Букова глава II“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Козник-Нинаја“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Царичина-Жари“ (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ „Дервента-Бабињача“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Цмиљевац-Букова глава I“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Вујан-Буковик“ (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ „Голија“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Бисер вода-Црни врх-Радуловац“ (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ „Кољешница“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јадарево-Црвена гора“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Оштри врх-Лучка река“ (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ „Дајићке планине“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Брусничке шуме“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Врљан-Кршеви“ (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ „Црепуљник“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Клековица“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јавор-Коравчина“ (2022-2031)

Извод из ОГШ за ГЈ „Ковиље-Рабровица“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Јелица“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Мрчајевац“ (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ „Рожањ-Јељен“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Овчар-Каблар“ (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ „Мучањ“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Голија-Јавор“ (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ „Дубочица-Баре“ (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ „Стењевац-Голубац“ (2016-2025)