Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ “Голија” Ивањица

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ “Цмиљевац-Букова глава II” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Козник-Нинаја” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Царичина-Жари” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Дервента-Бабињача” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Цмиљевац-Букова глава I” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Вујан-Буковик” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Голија” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Бисер вода-Црни врх-Радуловац” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Кољешница” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јадарево-Црвена гора” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Оштри врх-Лучка река” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Дајићке планине” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Брусничке шуме” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Врљан-Кршеви” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Црепуљник” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Клековица” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јавор-Коравчина” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Ковиље-Рабровица” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јелица” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Мрчајевац” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Рожањ-Јељен” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Овчар-Каблар” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Мучањ” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Голија-Јавор” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Дубочица-Баре” (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ “Стењевац-Голубац” (2016-2025)