Монографија “Заштићена подручја”

ЈП “Србијашуме” издало је монографију “Заштићена подручја” у којој је представљено 49 заштићених подручја којима управља ово предузеће. Приказане су најважније одлике ових подручја, површина (шума, режима заштите, власничка структура) и управљач. У публикацији је приказан рад ЈП “Србијашуме” на управљању заштићеним подручјима и дат осврт на њихово финансирање. Ова монографија упознаје нас са 9 Општих и Строгих резервата природе, 5 Паркова природе, 3 Предела изузетних одлика, 6 Специјалних резервата природе, 5 Споменика природе, 7 Заштићених подручја града Београда и 4 Заштићена подручја локалног значаја.

“Садржина и концепт су такви да корисници монографије могу бити не само стручњаци који раде у области заштите природе и управљања заштићеним подручјима, већ и студенти биотехничких и сродних факултета и средњошколци. Монографија представља својеврстан начин презентације и популаризације заштићених подручја која чине део природне баштине Републике Србије и у чијој заштити, очувању, унапређењу и развоју немерљив значај има ЈП “Србијашуме” као управљач тих заштићених подручја” – написао је у рецензији монографије проф. др Милун Крстић.

Монографија је у тврдом повезу, писана на српском и енглеском језику, има две стотине колор страна и илустрована је бројним фотографијама које на најлепши начин дочаравају природне лепоте ових заштићених подручја. Аутори монографије су др Предраг Алексић, директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине у ЈП “Србијашуме” и Гордана Јанчић, помоћник извршног директора Сектора за шумарство и заштиту животне средине у ЈП “Србијашуме”.