Датум лицитације: 07/06/2019
Категорија: Лицитациона продаја основних средстава