Датум лицитације: 16/03/2019
Категорија: Лицитациона продаја основних средстава