Datum licitacije: 24/04/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja na panju