Датум лицитације: 20/05/2019
Категорија: Лицитациона продаја одузетог дрвета