Datum licitacije: 25/06/2019
Kategorija: Licitaciona prodaja oduzetog drveta