Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ “Топлица” Куршумлија

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ “Бабица” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Добри до” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Видојевица” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Слепи Јелак” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Равна планина” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Пролом” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Луковске шуме” (2010-2019)

Извод из ОГШ за ГЈ “Ранковица” (2010-2019)

Извод из ОГШ за ГЈ “Мали Јастребац” (2010-2019)

Извод из ОГШ за ГЈ “Велики Јастребац-Прокупачки” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Алиловица” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Велики Јастребац-Блачки I” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Велики Јастребац-Блачки II” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Рударе” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Радан-Арбанашка” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Соколовица” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јаворац” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Пасјача” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Шумата” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Сагоњевска црна чука” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Дуги део-Бањска црна чука” (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ “Краваре” (2016-2025)