Изводи из Основа газдовања шумама – ШГ “Јужни Кучај” Деспотовац

Извод из стручних упутстава

Извод из ОГШ за ГЈ “Валкалуци-Некудово” (2017-2026)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јаворак” (2018-2027)

Извод из ОГШ за ГЈ “Барбушина” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јабланичке шуме” (2019-2028)

Извод из ОГШ за ГЈ “Буљанско-Забрешке шуме” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Сењско-Стубичке шуме” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јухор I” (2020-2029)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јухор II” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Левачке шуме-Царина” (2021-2030)

Извод из ОГШ за ГЈ “Троглан баре” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Игришта-Текућа бара” (2012-2021)

Извод из ОГШ за ГЈ “Склопови-Соколица” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Деспотовачке шуме” (2013-2022)

Извод из ОГШ за ГЈ “Јелова коса” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Бељаничка река – Злотска река” (2014-2023)

Извод из ОГШ за ГЈ “Винатовача-Вртачеље” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Сладајска бучина-Речке” (2015-2024)

Извод из ОГШ за ГЈ “Клочаница” (2016-2025)

Извод из ОГШ за ГЈ “Честобродица” (2018-2027)