Центар за шумско семе

У оквиру ЈП "Србијашуме" послује Центар за шумско семе у Пожеги - ШГ "Ужице", Ужице. По свом географском положају Центар за шумско семе се налази између Голије, Златибора и Таре, где се налази и велики број семенских објеката, четинарских врста шумског дрвећа. Налази се у непосредној близини пута Чачак-Ужице и пруге Београд-Бар, чиме је обезбеђена добра саобраћајна повезаност.

Центар за шумско семе је технолошки опремљен најсавременијом опремом која се користи у свету. Представља најквалитетнију фабрику у југоисточној Европи за дораду и складиштење шумског семена.

Примена савремене технологије обезбеђује производњу семена високог квалитета, као и дугорочно складиштење семена, уз очување високе клијавости и енергије клијавости.

У модерном објекту, пројектованом у складу са захтевима дораде семена, уз савремену опрему обављају се следећи процеси:

  1. пријем недорађеног семена и шишарица на линију за чишћење,
  2. трушење,
  3. влажно обескриљавање,
  4. екстракцијa семена,
  5. сушење,
  6. калибрирање,
  7. уклањање штурог семена,
  8. заштита и
  9. складиштење семена у хладњачама.

У оквиру Центра налази се и лабораторија за одређивање клијавости и испитивање квалитета семена.

Капацитети Центра за шумско семе омогућавају пријем и дораду целокупне количине шишарица и семена које се у Републици Србији сакупи у години пуног урода, као и пружање услуга дораде шумског семена суседним земљама.

За семе произведено у Центру за шумско семе, захваљујући савременој технологији и адекватном складиштењу, обезбеђено је очување виталности и здравственог стања семена.

Непосредно поред Центра, на површини од 17 ха, налази се производно-експериментални расадник, у коме се производи шумски и хортикултурни садни материјал. Семенски центар и расадник омогућавају да се на једном месту, види целокупни процес производње репродуктивног материјала, од семена до одрасле саднице, спремне за садњу.

У Центру за шумско семе, од његовог оснивања 2007. године до данас, организован је велики број едукативних посета и семинара, који афирмишу наше предузеће и постављају пред нас обавезу унапређења производње и праћења савремених трендова у овој области.

Модерна зграда у којој је смештен Центар за шумско семе, располаже салом за састанке и пратећим садржајима, што омогућава организацију различитих едукативно-стручних скупова.