Јавно предузеће "Србијашуме" газдује државним шумама и шумским земљиштем на површини од 894.266 хектара.