Апел: Заштитимо шуме Србије од пожара!

У току је врло критични период појаве шумских пожара који представљају највеће непријатеље наших шума.

С обзиром на високе температуре и жарко лето које нам предстоји, ЈП "Србијашуме" апелује на грађане да чувају и штите наше шуме и да:

- не пале коров, биљни и други материјал на пољопривредним парцелама, воћњацима и површинама близу шуме,

- не ложе ватру близу шуме и у шуми,

- не бацају опушке и лако запаљиве материјале на местима где се може изазвати пожар,

- не остављају за собом неугашену ватру након пикника и да не остављају отпатке, већ да их одложе у канте и кесе.

ЈП "Србијашуме" је појачало контролу спровођења превентивних мера заштите.

Узрок појаве пожара је у 98% случајева људски фактор (непажња, немар или намерно паљење).

У случају појаве пожара, молимо грађане да обавесте најближу шумску управу или дирекцију ЈП "Србијашуме" на телефон: 011 711 50 27, као и ватрогасну службу на телефон: 193.