Šuma za stradale u NATO agresiji 1999

Na inicijativu Ministarstva odbrane, Regionalnog centra MO Beograd, JP „Srbijašume“ je sprovelo zajedničku akciju pod sloganom „Šuma za stradale u NATO agresiji 1999“.

Ova akcija je realizovana 22.03.2019. godine u šumskom gazdinstvu „Beograd“, ŠU „Lipovica“, GJ „Lipovica“ odeljenje 9/b. Akcijom je simbolično obeleženo 20 godina od početka NATO agresije na našu zemlju, a u čast stradalih zasađeno je 3.000 sadnica bagrema (Robinia pseudoacacia).

Pre početka same sadnje izvršena je adekvatna priprema terena za sadnju, a ŠG „Beograd“ je izvršilo kopanje rupa ručno.

Sadni materijal je preuzet iz rasadnika Selište koji se nalazi u sastavu ŠG „Timočke šume“ Boljevac.