FSC™ сертификација шума (FSC-C044167, FSC-C109881)

 

 

 

 

 

 


FSC™ (Forest Stewardship Council™) је глобална непрофитна организација која даје стандарде за промовисање еколошки прикладно, друштвено корисно и економски одрживо управљање светским шумама.

Шумска газдинства „Борања“ Лозница, „Београд“ Београд, „Столови“ Краљево, „Расина“ Крушевац, „Јужни Кучај“ Деспотовац и „Ужице“ Ужице поседују сертификат SGSCH-FM/COC-007100. Сертификат је важећи до 17. децембра 2024. године.

Шумска газдинства „Врање“ Врање, „Топлица“ Куршумлија, „Шума“ Лесковац, „Ниш“ Ниш, „Пирот“ Пирот, „Тимочке шуме“ Бољевац, „Северни Кучај“ Кучево, „Крагујевац“ Крагујевац, „Шумарство“ Рашка, „Голија“ Ивањица и „Пријепоље“ Пријепоље поседују сертификат SGSCH-FM/COC-009244. Сертификат је важећи до 20. фебруара 2027. године.

Сертификациони код: SGSCH-FM/COC-007100

Лиценцни код: FSC-C044167

Сертификациони код: SGSCH-FM/COC-009244

Лиценцни код: FSC-C109881

Информација о FSC™ сертификатима доступна је на http://info.fsc.org
За више информација можете да се обратите на e-mail: zoran.tintor@srbijasume.rs