Радни састанак у Топличком округу

Радном састанку који је организовао начелник Топличког округа Златан Миљковић, присуствовали су в.д. директор ЈП „Србијашуме” Игор Брауновић, његов помоћник Братислав Дикић, координатор за шумарство и заштиту животне средине др Зоран Максимовић, директор Шумског газдинства „Топлица“ Куршумлија Добривоје Милисављевић као и представници градске власти у Прокупљу, градоначелник Милан Аранђеловић и председник Скупштине Дејан Лазић. На састанку се разговарало о томе како заједнички допринети повећању пошумљености и обнављању шумских екосистема и како унапредити сарадњу и повећати свест грађана о значају очувања шумског богатства на територији Топличког округа. Причало се и о томе како превазићи проблеме изазване временским и елементарним непогодама услед којих је ове зиме оштећена велика површина под шумом у Топлици.

„Овај састанак смо искористили да се захвалимо представницима „Србијашума“ на помоћи коју су запослени овог предузећа пружили у рашчишћавању путева од поломљених стабала и грања насталих услед елементарних непогода, леда и обилних снежних падавима на подручју Прокупља и Куршумлије ове зиме“ – рекао је домаћин састанка, начелник Топличког округа Златан Миљковић.