Пројекат „Шума у школи“ – ОШ „Јосиф Панчић“

У оквиру пројекта „Шума у школи“ представници ЈП „Србијашуме“ одржали су едукативну радионицу ученицима 4. разреда, након чега су двориште ОШ „Јосиф Панчић“ у Београду обогатили за прекрасно стабло јасена.