Изводи из основа газдовања шумама

ШГ „Београд“ Београд

ШГ „Северни Кучај“ Кучево

ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац

ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац

ШГ „Крагујевац“ Крагујевац

ШГ „Борања“ Лозница

ШГ „Ужице“ Ужице

ШГ „Пријепоље“ Пријепоље

ШГ „Голија“ Ивањица

ШГ „Шумарство“ Рашка

ШГ „Столови“ Краљево

ШГ „Расина“ Крушевац

ШГ „Топлица“ Куршумлија

ШГ „Ниш“ Ниш

ШГ „Пирот“ Пирот

ШГ „Шума“ Лесковац

ШГ „Врање“ Врање