Руководство

Вршилац дужности директора

Игор Брауновић, мастер менаџер
Телефон: 011 711 50 26
kabinet@srbijasume.rs
Рођен је 1975. године у Зрењанину. Звање мастер менаџера стекао је 2012. године на Факултету за индустријски менаџмент Универзитета Унион у Београду. Запослио се 1993. године као комерцијалиста у фирми „Дом“ из Зрењанина, у којој је радио до 1998. године. Од 2000. до 2003. био је директор Омладинске задруге „Обнова“, а од 2005. до 2007. комерцијални директор у „Akrobat“ D.O.O. Од фебруара до новембра 2008. године био је директор маркетинга у „Rezime group“ D.O.O. Од новембра 2008. године ради у ЈП „Србијашуме“ као саветник генералног директора. У марту 2009. године постаје заменик генералног директора, а од марта 2010. године је законски заступник предузећа са свим правима, обавезама и одговорностима генералног директора. Решењем Владе Републике Србије именован је за в.д. директора овог предузећа 5.12.2017. године. Био је члан Управног одбора АМСС-а, Управног одбора Кошаркашког клуба „Црвена звезда“, Републичког штаба за ванредне ситуације, Савета за успостављање еколошке мреже Натура 2000 у РС и члан организационог одбора ECO Fair-a. Од 2010. године је председник мушког одбојкашког клуба „Клек“ – Србијашуме, који се такмичи у Супер лиги Србије, а 2011. године постаје члан Управног одбора Привредне коморе Србије. Аутор је стручних радова из области корпоративног управљања, који су објављени у стручним часописима и презентовани на међународним научним скуповима 2013. године. Говори енглески језик.

 

Извршни директор – шумарство, коришћење, комерцијала

Славиша Радосављевић, дипл. инж. шум.

Телефон:

slavisa.radosavljevic@srbijasume.rs

Рођен је 02. 01. 1979. године у Ужицу. Звање шумарског техничара стекао у Шумарској школи у Краљеву, а дипломирани инжењер шумарства на Шумарском факултету у Београду.

Запослио се 01.10.2007. године у ЈП ,,Србијашуме“ у Шумском газдинству ,,Ужице“ – Шумска управа Златибор. У Шумску управу Косјерић прелази 08.11.2010. године на место ревирног инжењера, а 09.11.2011. године постаје шеф те управе.

На место директора ШГ ,,Ужице“ постављен је 12.03.2014. године и ту дужност је обављао до маја 2024. године.

Од 2014. године члан је Комерцијалног одбора ЈП ,,Србијашуме“. Од 2021. године обавља и функцију Председника Скупштине Парка природе ,,Шарган – Мокра Гора“.

Ожењен је и отац једног детета.

 

Директор Сектора за ловство, рибарство и туризам

Славиша Несторовић, дипл. официр полиције

Телефон: 011 711 50 37

slavisa.nestorovic@srbijasume.rs

Рођен је 1975. године у Малом Зворнику. Запослио се 1994. године у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Звање дипломираног официра полиције стекао 2000. године на Полицијској академији у Београду. У периоду од 2000. до 2019. године у више организационих јединица Министарства унутрашњих послова распоређиван на руководећа радна места.

У периоду од априла 2019. до марта 2021. године обављао функцију стручног консултанта директора Управе царина у Министарству финансија Републике Србије.

На Алфа универзитету у Београду, 2010. године стекао звање дипломираног правника. Правосудни испит пред комисијом Министарства правде положио 2014. године, а адвокатски испит пред комисијом Адвoкатске коморе у Шапцу 2018 године.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

Директор Сектора за комерцијалне послове

др Зоран Максимовић, дипл. инж. шум.
Телефон: 011 711 50 34
zoran.maksimovic@srbijasume.rs

Др Зоран Максимовић рођен је 24.01.1985. године у Рашкој. Средњу Шумарску школу завршио је у Краљеву. На Шумарском факултету Универзитета у Београду, Одсеку за шумарство дипломирао је 2010. године, а докторску дисертацију одбранио је 2015. године на студијском програму шумарство – модул Семенарство, расадничарство и пошумљавање. Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја дана 28.06.2017. године стиче научно звање Научни сарадник у области биотехничких наука – шумарство.

Од октобра 2007. до октобра 2008. године обављао је функцију председника Студентског парламента Шумарског факултета, а од октобра 2008. до октобра 2010. године, у два мандата именован је за Студента продекана на Шумарском факултету.

Као један од три најбоља студента у генерацији, на свечаности поводом 90 година Шумарског факултета, добија посао у Генералној дирекцији Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, где ради од 2010. године до данас.

Од децембра 2010. године до децембра 2015. године радио је у Сектору за шумарство и заштиту животне средине на месту референта за генофонд, семенарство и расадничку производњу. Од децембра 2015. године до децембра 2016. године радио је на месту самосталног референта за генофонд, семенарство и расадничку производњу, а од децембра 2016. године до децембра 2017. године у Служби унутрашње контроле Генералне дирекције као шумарски контролор. Од децембра 2017. године до октобра 2022. је обављао послове координатора за шумарство и заштиту животне средине у Кабинету директора Предузећа. Од фебруара 2020. године до октобра 2022. поред послова координатора вршио је и послове контроле рада и пословања дела Предузећа Шумско газдинство „Ибар“ Лепосавић. Од октобра 2022. обавља послове извршног директора Сектора за комерцијалне послове.

Од фебруара 2013. године до данас, у два мандата, члан је Комисије за стручне послове признавања полазног материјала за производњу квалификованог и тестираног репродуктивног материјала шумског дрвећа, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Један је од оснивача и члан управног одбора Научно-струковног друштва „Reforesta“ (од 2014 до данас). Члан је Коморе инжењера шумарства Србије, где је поред редовног чланства и члан Стручног Одбора, као тела Коморе. Поседује лиценцу за обављање стручних послова у газдовању шумама.

У свом досадашњем раду др Зоран Максимовић аутор је 25 научних и стручних радова од који су 3 на SCI листи. Активно је учествовао је на бројним међународним и националним научним скуповима, као и на реализацији развојно-истраживачких пројеката у области шумарства и заштите животне средине.

 

Директор Сектора за коришћење шума и остале ресурсе

Игор Секулић, дипл. инж. шум.
Телефон: 011 711 50 38
igor.sekulic@srbijasume.rs

Спец. Игор Секулић, рођен 7. априла 1986. године у Беранама. Средњу Шумарску школу завршио је у Беранама. На шумарском факултету Универзитета у Београду одсеку за шумарство дипломирао је 2011. године. Од септембра 2011. године до октобра 2015. год. радио је у фирми „ФОРНЕТ“ Д.О.О – газдовање манастирским шумама као Ревирни инжењер, уређивање шума и технички директор.  Од 16.1.2016. год. радио је у фирми „TITAN HOLZ“ као извршни директор на пословима експлоатације шума. Од јула 2016. год. радио је у фирми „WALL PAPER 8“ као извршни директор на производњи зидног папира, тапета и експлоатације шума. Од септембра 2019. ради у ЈП „Србијашуме“ део предузећа ШГ „Северни Кучај“ Кучево на радним местима: Руководилац службе за комерцијалне послове и Заменик директора дела предузећа. Од јануара 2020. именован је за Директора дела предузећа на ком месту је остао до 25.10.2022. год. У септембру 2021. год. завршио је други степен академских студија на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду смер Безбедносна заштита лица и имовине и стекао звање – Специјалиста криминалистике и проглашен најбољим студентом генерације. Члан је Коморе инжењера Србије и поседује државни стручни испит као и лиценцу за обављање стручних послова у области газдовања шумама. Ожењен је и отац два детета.

 

Директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине

Јеша Ерчић, дипл. инж. шум.
Телефон: 011 711 34 10
jesa.ercic@srbijasume.rs

Јеша Ерчић, рођен је 26. септембра 1970. године у Ваљеву, Србија. Завршио је основну и средњу школу у Ваљеву, дипломирао на Шумарском факултету Универзитета у Београду 1997. године, а мастер рад одбранио на ФОН-у 2012. године.

Јеша Ерчић је био ревирни инжењер, референт коришћења шума, саветник генералног директора и генерални директор ЈП „Србијашуме“ у периоду 1998-2008.

2007-2008. год. обављао је дужност саветника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде и министра за инфраструктуру у Влади Републике Србије.

2008-2013. год. обављао је дужност помоћника генералног директора у ЈП „Железнице Србије“.

2014-2016. год. је био директор Сектора услуга и предузетништва, а затим директор Сектора индустрије и пољопривреде у Привредној комори Србије.

2016-2018. год. обављао је дужност секретара Удружења за шумарство, прераду дрвета, индустрију намештаја и папира ПКС.

2008-2014. год. је био члан Управног одбора ПКС.

2018-2020. год. обаваљао је дужност извршног директора Сектора за коришћење шума и остале ресурсе.

Носилац је ордена Светог Саве II реда.

Ожењен је и отац двоје деце.

 

Директор Сектора за развој и стратешко планирање

Јелена Перуничић, дипл. екон.
Телефон: 011 711 50 37
jelena.perunicic@srbijasume.rs
Рођена је 1982. године у Београду. Након завршене Српске гимназије општег смера у Будимпешти, уписала је Високу школу струковних студија на којој је дипломирала 2008. године. Школовање наставља на Факултету за пословне студије Мегатренд универзитета, на смеру Извршно управљање, на коме је дипломирала 2011. године и стекла звање дипломираног економисте. Од 2005. до 2008. године радила је као стручни сарадник у Пореској управи Палилула. Од 2008. до 2018. године била је запослена у Управи јавних прихода града Београда на месту контролора за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода. Од 2018. ради у ЈП „Србијашуме“ као координатор за економске послове у Кабинету директора. Фебруара 2023. године именована је за извршног директора Сектора за развој и стратешко планирање.

 

Директор Сектора за финансије и рачуноводство

Дејан Мирковић, мастер екон.
Телефон: 011 711 50 36
dmirkovic@srbijasume.rs
Рођен је 1970. годинe у Истоку (Косово и Метохија). Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Приштини. На истом факултету завршава мастер студије и стиче звање мастер економиста. Поседује Сертификат о професионалном звању Овлашћени рачуновођа. Члан је Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Савеза економиста Србије. У периоду од 2014. до 2015. године члан је Одбора за праћење пословања Дунав банке Београд. Аутор је стручних радова из области корпоративног управљања. Пословну каријеру започео је 1992. године као оснивач приватног предузећа „Montenegro“ у Истоку, где обавља дужност директора за финансијско-комерцијалне послове до 2000. године. До 2009. године је приватни предузетник (Prezent – Beograd). Од 2009. године ради у ЈП „Србијашуме“, прво као заменик извршног директора Сектора за финансије и рачуноводство, а од октобра 2009. године и као извршни директор Сектора за финансије и рачуноводство. На тој функцији је до маја 2015. године, када је постављен за саветника директора предузећа за финансијска питања. Послове саветника обавља до августа 2017. године, када постаје координатор за економске послове. Децембра 2017. године именован је за извршног директора Сектора за финансије и рачуноводство.

 

Директор Правног сектора

Ђурица Михаљчић, дипл. правник
Телефон: 011 711 22 78
djmihaljcic@srbijasume.rs
Рођен је 1977. године у Сан Хосеу, САД. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 2002. године. 2003. године се запослио у Компанији „Прогрес“ А.Д. и до 2004. године радио у Дирекцији за правне, кадровске и опште послове као виши самостални правни референт. Од 2004. до 2006. године ради у истој компанији као стручни сарадник за нормативне послове у Сектору правних послова у Служби за правне, кадровске и опште послове, а од априла 2006. до фебруара 2007. године био је директор Службе за правне, кадровске и опште послове. Од фебруара 2007. до фебруара 2009. године био је директор Сектора за правне, кадровске и опште послове у Компанији „Прогрес“ А.Д., а Одлуком Управног одбора ове компаније од 26.4.2007. године, именован је и за члана Извршног одбора Компаније „Прогрес“ А.Д. Од марта 2009. године био је извршни директор Правног сектора у ЈП „Србијашуме“. Од јануара до октобра 2015. године ради као заменик извршног директора Правног сектора у истом предузећу, а од октобра 2015. до децембра 2017. као помоћник извршног директора Правног сектора. Од 12. децембра 2017. године поново је на месту извршног директора Правног сектора ЈП „Србијашуме“. Течно говори енглески језик и активно учествује на релевантним домаћим и страним стручним скуповима из области струке и делатности предузећа. Ожењен је, отац једног детета.

 

Директор Сектора за јавне набавке

Јована Тепавац, мастер правник
Телефон: 011 614 49 33
jovana.tepavac@srbijasume.rs

Рођена 1982. године у Београду.

Завршила Четрнаесту београдску гимназију и дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године.
Звање мастер правника стекла је 2013. године на Правном факултету за привреду и правосуђе у Новом Саду. Има положен државни испит.

У Јавном предузећу „Србијашуме“ запошљава се 2008. године, где је радила у Правном сектору на пословима референта за правне послове.
Од 2010. године обављала је функцију шефа кабинета у Кабинету директора предузећа.
Од 2012. године радни однос заснива у Градској управи града Београда, на месту директора Управе за воде у саставу Секретаријата за комуналне и стамбене послове, у ком периоду је била и координатор за одбрану од поплава Града Београда.
Од 2014. године у ЈП „Србијашуме“ обавља функцију заменика извршног директора Сектора за комерцијалне послове, а потом и помоћника извршног директора поменутог сектора.
Од 2018. године постаје помоћник директора Предузећа за комерцијалне и правне послове.
Априла 2024. године именована је за директора Сектора за јавне набавке.

Члан је Комерцијалног одбора у ЈП „Србијашуме“.
Поседује сертификат за службеника за јавне набавке.

Говори енглески језик.

Удата је и мајка једног детета.

 

Директор Сектора за маркетинг

Никола Соврлић, мастер економиста
Телефон:
nikola.sovrlic@srbijasume.rs