Позив за сарадњу у делатности ловног туризма

ЈП „Србијашуме“ позива заинтересоване ловце и правна лица која се баве ловним туризмом на сарадњу у складу са одредбама Закона о туризму, Закона о дивљачи и ловству, Правилника о лову у ловиштима „Србијашуме“, као и донетим ценовницима и планским документима за газдовање ловиштима.

Позивамо заинтересоване да се обрате ЈП „Србијашуме“ – Туристичкој агенцији и доставе захтев за понуду и предлог уговора за ловну 2019/2020. годину на мејл booking@srbijasume.rs